kloktoalett®

 
 

Ett realistiskt och långsiktigt hållbart alternativ till vattentoaletten

 

En helt ny klass av toalett, som isolerar och stoppar spridning av ev. smitta från avfallet, som krymps och bryts ner på platsen i år-tionden. Husets totala vatten-behov kan halveras. Ingen lukt, nästan ingen skötsel eller användarproblem jämfört med WC.

Stöter inga av våra 5 sinnen: är luktfri, tyst, skön att sitta på (varm sittring), och snyggt utformad och utan några stötande synintryck ... Återskapar växt-näring till hållbart jordbruk i motsats till avloppsslam.
      https://www.youtube.com/watch?v=ZVjSbihucDI


         Därför kallas den KlokToalett® NÄSTA

Toaletten-utan-utsläpp ändrar betydelsen av ordet toalett