kloktoalett®

 
 

En lyxig toalett kan vara räddningen för klimat, miljö dricksvatten och kan rädda maten. En hållbar toalett, som klår WCt i allt: alltid luktfritt både, före under och efter användning ... ingen oro för stopp i rören, använd, tvätta händer och gå,  förorenar inte, ger bara tillbaka det vi tog från jorden ... inga gifter.

En helt ny klass av sanitet, som isolerar och därför stoppar spridning av smitta och växtnäring från toalettavfall.  Den krymper avfallet på platsen i upp till 40 år (mer typiskt 10-20 år).  Ihop med andra vattenbesparande system, kan husets totala vattenbehov halveras. Ingen lukt, minimal skötsel och nästan inga användarproblem (m.a.o. den är omtyckt).

Återför växtnäring till hållbart jordbruk. Stöter inga av våra sinnen:  luktfri, tyst, skön att sitta på i kalla utrymmen med en varm sittring stolen är snyggt utformad utan några stötande synintryck.

         Den kallas KlokToalett®

                                        NÄSTA


Toaletten-utan-utsläpp ändrar betydelsen av ordet toalett