kloktoalett®

 
 

En lyxig toalett kan vara räddningen för klimat, miljö dricksvattnet och rädda maten. En hållbar toalett, som klår WCt i allt: alltid luktfritt för besökare ... före under och efter användning ingen oro för stopp i rören, använd, tvätt händer och gå, förorenar inte, ger tillbaka det vi tog från jorden.

En helt ny klass av sanitet, som isolerar och därför stoppar spridning av smitta och växtnäring från toa-lettavfall.  Den krymper avfallet på platsen i upp till 40 år (mer typiskt 15-20 år).  Ihop med andra vatten-

besparande system, kan husets totala vattenbehov halveras. Ingen lukt, minimal skötsel och nästan inga användarproblem (m.a.o. den är omtyckt).

Återskapar växtnäring till hållbart jordbruk. Stöter inga av våra sinnen:  luktfri, tyst, skön att sitta på med en varm sittring i kalla utrymmen, och snyggt utformad utan några stötande synintryck inuti.

         Den kallas KlokToalett®

                                        NÄSTA


Toaletten-utan-utsläpp ändrar betydelsen av ordet toalett