vad betyder klok?

 
 KlokToalett behandlar och krymper avfallet i sluten tank på plats ... ett WC gör avfallsvolymen
  ca 50 gånger större pga spolvattenmängden. KlokToalett krymper volymen med 98 % och kan  för-
  vara det lilla som återstår i upp till 40 år utan att skapa problem.
KlokToalett kräver ingen tömning ... av det fasta avfallet ... den filtrerade näringsvätskan är luktfri bakteriefri, och är ingen avfallaprodukt ... den kan användas som växtnäring för fruktträd, buskar, gräs mm. Det är en bredspektral växtnäring, som innehåller både makro- och mikronärsalter (de som ger frukt och grönsaker dess karaktäristiska doft, smak och näringsinnehåll -- mycket viktigt).
KlokToalett kräver inget vatten ... varken för transport av avfallet eller för rengöring. Vattenspolningen i ett WC är i första hand till för transport av toalettavfall ... inte för rengöring. Det är helt onödigt att spola med 30 gånger mer dricksvatten än det, som ska transporteras. Genom klok toalett är det över huvud taget onödigt att transportera toalettavfall.
KlokToalett kräver nästan inget underhåll ... processen kan lämnas ifred.
KlokToalett kan inte “sätta igen” ... öppningen är 2,5 dm.
 KlokToalett ventilerar ner all lukt i toastolen ... den ventilerar hela bad- och toalettutrymmet ner genom toaletten och ut genom ventilationskanalen, som mynnar över tak.
 KlokToalett kräver bara rengöring av sitsen ... resten sköts via en kombination av design, optisk illusion och ventilation. Kom ihåg att vattnet i ett WC är för transport inte rengöring.
 KlokToalett stöter inga av våra fem sinnen ... aldrig lukt, inget otrevligt som syns, är vackert utformad, är tyst, är behaglig och varm att sitta på.
KlokToalett transporterar inte toalettavfall ... i en grov kostnadsfördelning för avfallshantering står ca 9/10 för transporter och 1/10 för behandling - både för fast och flytande avfall. 
KlokToalett eliminerar transporten till reningsverk och utsläppet i vattentäkt.
 KlokToalett sprider inga föroreningar eller sjukdomar ... till varken när eller fjärran. Alla sjukdomsalstrande organismer isoleras under hela uppehållstiden !
 KlokToalett dödar inte haven ... Oceana konstaterar att avlopp är den utan jämförelse största orsaken till att världshaven haven dör ... det gäller speciellt för Östersjön. Avloppsutsläppen i Stockholm, dödar bottnarna -- sträckan från Käppalas och Henriksdals reningsverk till långt ut i skärgården består till stor del av döda sjöbottnar.
 KlokToalett kostar inte en förmögenhet ... anslutning till avlopp kan kosta 10-20 gånger mer.
 KlokToalett är helt enkelt bra för både för användaren och miljön !
Vad tycker användare om en annorlunda toalett ?   Klicka Här

http://www.oceana.orgAvlopp_dodar.htmlSinnens_preferenser.htmlSinnens_preferenser.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3